Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Sammenslåing av Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett

Høring med forslag om å sammenslå Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett til én domstol.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2019

Vår ref.: 19/1735

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å sammenslå Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett til én domstol med midlertidig videreføring av fire retts-/kontorsteder. Navnet på den nye domstolen foreslås å være Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus for den nye domstolen må utredes nærmere og vil bli behandlet i en egen prosess på et senere tidspunkt.

Høringsfristen er 15. august 2019

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2646384

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

 

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Kriminalomsorgsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

 

Kommunenes Sentralforbund

Den norske Dommerforening

Dommerfullmektigforeningen

Advokatforeningen

Norges Juristforbund

Parat

Norsk Tjenestemannslag

Akademikerne

NHO Viken Oslo

 

Øst politidistrikt

Borgarting lagmannsrett

Fredrikstad tingrett

Halden tingrett

Moss tingrett

Sarpsborg tingrett

Østfold jordskifterett

  

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesutvalget i Østfold

  

Aremark kommune

Askim kommune

Eidsberg kommune

Fredrikstad kommune

Halden kommune

Hobøl kommune

Hvaler kommune

Marker kommune

Moss kommune

Rakkestad kommune

Rygge kommune

Rømskog kommune

Råde kommune

Sarpsborg kommune

Skiptvet kommune

Spydeberg kommune

Trøgstad kommune

Våler kommune

Til toppen