Høring - Sammenslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett

Forslag om å sammenslå Sogn tingrett og Fjordane tingrett med hovedsete i Førde.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.08.2016