Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

FNs konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater ("Mauritius-konvensjonen") av 10. desember 2014 forplikter stater til å følge UNCITRALs regler om åpenhet i investor-stat tvister ("ISDS") basert på eksisterende investeringsavtaler (BITs). Norge er blitt invitert til å signere konvensjonen, som trår i kraft seks måneder etter at den har blitt ratifisert av tre land. Ved at Sveits ratifiserte avtalen i april, trår avtalen dermed i kraft fra og med 18. oktober 2017. Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler at konvensjonen signeres og ratifiseres, og sender herved Mauritius-konvensjonen på alminnelig høring for uttalelse og merknader.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet

A/S Norske Shell
Abelia 
Advokat Per Christian Nordtømme
Advokatfirmaet BA-HR
Advokatfirmaet Haavind Vislie

Advokatfirmaet Schjødt
Advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund AS
Advokatfirmaet Wiersholm
Advokatfirmaet Wikborg Rein
Akademikerne 
Aker ASA
Aker Solutions ASA
Aksjonærforeningen
Amnesty International Norge 
AON Norway AS
Atea AS
Attac Norge
Austevoll Seafood ASA
Bama Gruppen AS
Bedriftsforbundet 
Bergen Næringsråd
Brønnøysundregistrene 
CEFOR –The Nordic Association of Marine Insurers
ConocoPhillips Norge
Coop Norge SA
Den norske advokatforening 
Det Norske Handelskammerforbund
DNB ASA
DNO International ASA
DNV GL 
Eksportkreditt Norge AS
Elkem AS
ENI Norge AS
Esso Norge AS
FAFO
Felleskjøpet Agri SA
Finans Norge
Finanstilsynet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 
Forbrukerrådet Sentralt
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening
Forum for Utvikling og Miljø 
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
GIEK
Handelshøyskolen BI
Handelskampanjen 
Haugesundregionens næringsforening
Helsedirektoratet
ICC Norge; Det Internasjonale Handelskammer 
IKT-Norge
Initiativ for etisk handel
Innovasjon Norge 
INTPOW
INTSOK - Norwegian Oil and Gas Partners 
Jotun A/S
Juridisk Fakultet, UiB
Juridisk fakultet, UiO
Juridisk Fakultet, UiT
KLP
Kluge Advokatfirma AS
Kongsberg Gruppen ASA
Konkurransetilsynet 
KS 
Landsorganisasjonen i Norge
Leif Höegh & Co Shipping A/S
Lindorff AS
Marine Harvest ASA
MENON Business Economics 
Multiconsult AS
Mustad & Søn AS
NHO Reiseliv 
NHO Sjøfart
NORAD
NORFUND
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Fiskarlag
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund 
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund 
Norges Rederiforbund
Norges sjømatråd
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Venturekapitalforening (NVCA)
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Maritime Eksportører
Norske Skogindustrier ASA
NUPI
Næringsforeningen i Kristiansandregionen
Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Næringsforeningen i Ålesundregionen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Odfjell SE
Oljedirektoratet
Oljeskattekontoret
Orkla ASA
Oslo Børs ASA
Oslo Handelskammer
Patentstyret
Pensjonskasseforeningen
Petoro AS
Q-Free ASA
Rainpower ASA
Regjeringsadvokaten
Reitangruppen AS
Santander Consumer Bank
Sapa AS
SIEM Offshore AS
Sjøfartsdirektoratet
Skattebetalerforeningen
SN Power
SPEKTER
Statkraft AS
Statoil ASA
Storebrand ASA
Telenor ASA
Toll - og avgiftsdirektoratet
Tomra Systems ASA
Total E&P Norge AS
Umoe AS
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utviklingsfondet
Varner Gruppen AS
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund
Virke
Wilh. Wilhelmsen ASA
Yara International ASA
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

American Chamber of Commerce in Norway (AmCham)
Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce, Oslo
Canadian-Norwegian Business Association, Sandvika
Fransk-Norsk Handelskammer, Oslo
Norge - Hong Kong Handelskammer, Oslo
Norsk-Israelsk Handelskammer, Oslo
Norsk-Italiensk Handelskammer, Oslo
Norsk-Russisk Handelskammer, Oslo
Norsk-Svensk Handelskammer, Oslo
Norsk-Tyrkisk Handelskammer, Oslo
Norsk-Tysk Handelskammer, Oslo
Norway-India Chamber of Commerce, Oslo
Norway-Pakistan Chamber of Commerce, Oslo
Norwegian Chinese Chamber of Commerce, Oslo
Norwegian Irish Business Association, Oslo
NABA - Norwegian-African Business Association
Norwegian-Polish Chamber of Commerce, Oslo
Norwegian-Romanian Chamber of Commerce, Oslo
Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce, Oslo
Spansk-Norsk Handelskammer (SNHK), Oslo

 Bulgarian-Nordic Chamber of Commerce
Chilean Norwegian Chamber of Commerce
Indonesia Norway Business Council
Malaysia Norway Business Council
New Zealand Scandinavia Business Association
Nordic Chamber of Commerce and Industry in Bangladesh
Nordic Chamber of Commerce in Croatia
Nordic Chamber of Commerce, Vietnam
Camara Nordica de Commercio en Mexico
Camara Argentina Noruega de Commercio
Norwegian Business Association in Cyprus
Norwegian Business Association, India
Norwegian Business Association, Korea
Norwegian Business Association, Shanghai Region
Norwegian Business Association, Singapore
Norwegian Business Forum, Beijing
Norwegian Business Group in the United Arab Emirates
Norwegian Chamber of Commerce Hongkong
Norwegian Chamber of Commerce Japan
Norwegian Chamber of Commerce in Latvia
Norwegian-American Chamber of Commerce
Norwegian-Brazilian Chamber of Commerce
Norwegian-British Chamber of Commerce
Norwegian-Estonian Chamber of Commerce
Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce
Philippines Norway Business Council
Scandinavian-Polish Chamber of Commerce
Thai-Norwegian Chamber of Commerce

Til toppen