Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

FNs konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater ("Mauritius-konvensjonen") av 10. desember 2014 forplikter stater til å følge UNCITRALs regler om åpenhet i investor-stat tvister ("ISDS") basert på eksisterende investeringsavtaler (BITs). Norge er blitt invitert til å signere konvensjonen, som trår i kraft seks måneder etter at den har blitt ratifisert av tre land. Ved at Sveits ratifiserte avtalen i april, trår avtalen dermed i kraft fra og med 18. oktober 2017. Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler at konvensjonen signeres og ratifiseres, og sender herved Mauritius-konvensjonen på alminnelig høring for uttalelse og merknader.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2017