Høring - Spørsmål om norsk undertegning av HNS-protokollen 2010

Riktig høringsfrist skal være 1. juni 2011 og ikke 1. mai 2011 som det står i høringsbrevet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011