Høring - takstregulativ for Avinors lufthavner i 2007 - sikkerhetsavgiften

Resultat: Sikkerhetsavgift for flypassasjerer: Øker med 12 kroner, fra 1. juli 2007

Samferdselsdepartementet foreslår å heve satsen for sikkerhetsavgiften fra 1. april 2007 for å dekke økte kostnader til nye sikkerhetstiltak på lufthavnene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2007