Høring - tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2009