Ot.prp. nr. 51 (2008-2009)

Om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven

Om lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven
(tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomheter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget