Høring - tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Resultat: Prop 7 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2011

Resultat: Prop 7 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Behandling i Stortinget