Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016