Høring - To forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt, henholdsvis på Svalbard og i Antarktis

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag til to forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt henholdsvis på Svalbard og i Antarktis.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.03.2016