Høring - transportselskapers straffansvar ved manglende kontroll av reisedokumenter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2010