Høring - transportselskapers straffansvar ved manglende kontroll av reisedokumenter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2010