Høring - Utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften. Høringsfrist er 19. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2010

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften.

Dokumentene i saken er tilgjengelig via menyen over.