Høring - Utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften. Høringsfrist er 19. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2010

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften.

Dokumentene i saken er tilgjengelig via menyen over.