Høring - Utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften. Høringsfrist er 19. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2010

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften.

Dokumentene i saken er tilgjengelig via menyen over.

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til endrede forskrifter på jernbane som erstatter tillatelsesforskriften og lisensforskriften.

Les høringsbrevet (pdf)

 

Likelydende brev sendt til:     

ABB Eiendom
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Akershus Fylkesmuseum avd. Urskog-Hølandsbanen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Baneservice AS
Bergen Elektriske Sporvei
Bergen kommune
BKK AS
Borregaard Ind.
Bybanen AS
CargoLink AS
CargoNet AS
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elkem Meraker AS
Fjord1 Partner AS
Flytoget AS
Green Cargo AB
Harald Møller AS
Hector Rail AB
Helge R. Olsen & Sønn AS
Jernbaneverket
Kollektivtransportproduksjon AS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Larvik Havn KF
Malmtrafikk AS
Mantena AS
MiTrans AS Hamar
Museene i Sør-Trøndelag AS (Thamshavnbanen)
Museumsbanerådet
Narvik Havn KF
Norcem AS
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norsk Bergverksmuseum
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneklubb
Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket
Norsk lokomotivmannsforbund
Norske Skog - Skogn
Norske Skogindustrier ASA
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Havn KF
Oslo kommune - Samferdselsetaten
Oslo T-banedrift AS
Oslotrikken AS
Peterson Rail AB
Railcare Tåg AB
Ruter AS
SJ AB
SJ Norrlandståg AB
Smurfit Norpapp AS
Statens jernbanetilsyn
Stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum
Stiftelsen Rjukanbanen
Stiftelsen Setesdalsbanen
Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen
Sydvaranger Gruve AS
Transportbedriftenes landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trondheim kommune
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Valdresbanen AS
Veolia Transport Bane AS
Veolia Transport Bane AS (Gråkallbanen)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund