Høring - utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven

Ledd i implementering av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport på jernbane og vei (kollektivtransportforordningen)

Samferdselsdepartementet har i brev av 12. desember 2008 sendt på høring utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2009

Samferdselsdepartementet har i brev av 12. desember 2008 sendt på høring utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven.