Høring - Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011