Høring - Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011