Høring - Utkast til forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge

I konsesjonen for drift av sivil luftfart ved Moss lufthavn, Rygge heter det at Samferdselsdepartementet skal fastsette avgiftene på lufthavnen i en egen forskrift (takstregulativ).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2007

Jf. forskrift 27. 11. 2007 nr. 1312 om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge kommune, Østfold.