Høring - utkast til forskrift om avskåret klagerett ved kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller skolehjem i Bergen kommune mv.

Justisdepartementet foreslår i dette høringsbrevet en forskrift om unntak fra klagereglene i forvaltningsloven § 28 for vedtak om kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved ulike institusjoner, spesialskoler, barnehjem og lignende i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008