Høring - utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår presiseringer i bestemmelsene om vilkår for akkreditering av fellesgrader og vilkår for institusjonsakkreditering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2011

Kunnskapsdepartementet foreslår presiseringer i bestemmelsene om vilkår for akkreditering av fellesgrader og vilkår for institusjonsakkreditering.
(26.10.2010)


Vi gjør oppmerksom på at høringsinstansene i postutsendelsen ikke har mottatt side 2 i det vedlagte utkastet til endringsforskrift. Vi beklager dette og ber instansene forholde seg til høringsdokumentene som er lagt ut på denne nettsiden.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. mars 2011 Forskrift om endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
Se oppdatert versjon av departementets rundskriv F-08-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.