Høring - utkast til forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som utfører en flyreise (svartelistingsforskriften)

Utkast til forskrift som vil gjennomføre EUs såkalte "svartelistingsregler" i norsk rett. Formålet med høringen er først og fremst å gi de berørte parter mulighet til å innrette seg etter regelverket før det trer i kraft.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2007