Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som utfører en flyreise (svartelistingsforskriften)

Utkast til forskrift som vil gjennomføre EUs såkalte "svartelistingsregler" i norsk rett. Formålet med høringen er først og fremst å gi de berørte parter mulighet til å innrette seg etter regelverket før det trer i kraft.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2007

Vår ref.: 05/637-MF

Utkast til forskrift som vil gjennomføre EUs såkalte "svartelistingsregler" i norsk rett. Formålet med høringen er først og fremst å gi de berørte parter mulighet til å innrette seg etter regelverket før det trer i kraft.

Utkastet til forskrift og andre dokumenter - se menypunkt Høringsnotat.

Barne- og likestillingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet
Finansdepartementet

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsstaben, Luftfartsstaben
Konkurransetilsynet
Flymedisinsk institutt
Luftfartstilsynet
Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Oljedirektoratet
Oppgaveregisteret
Petroleumstilsynet
Politiets sikkerhetstjeneste
Statens havarikommisjon for transport
Sysselmannen på Svalbard

Avinor AS – Hovedkontoret
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Conoco Phillips
EAA – Chapter 573, Norway
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kings Bay AS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO Luftfart
Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforenning (AOPA)
Norsk Flygelederforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Hydro ASA
Norsk Kabinforening
Norske Helikopteransattes Forbund
Notodden lufthavn
PRIFO – Privatansattes Fellesorganisasjon
Rygge sivile lufthavn AS
Sandefjord lufthavn Torp
Skien lufthavn AS
Stord lufthavn AS
Statoil ASA
Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Til toppen