Høring - Utkast til forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser i norsk rett

Jernbanepassasjerrettighetsforskriften

Samferdselsdepartementet sendte 8. februar 2010 på høring et utkast til forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser i norsk rett. Høringsfrist er 24. mars 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2010