Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

Status: På høring

Høringsfrist: 18.04.2018