Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2018

Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Den norske veterinærforening
Finans Norge
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Aust-agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Miljøstifelsen Bellona
Møre og Romsdal fylkeskommune
Natur og Ungdom
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Lakseelver
Norske sjømatbedrifters landsforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Regelrådet
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sjømat Norge
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna fiskehelseforeningen
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Veterinærinstituttet
WWF-Norge
Østfold fylkeskommune