Høring - Utkast til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender ut et forslag på høring som innebærer at konkurranseloven som gjelder for fastlands Norge også blir gjort gjeldende for Svalbard fra 1. juli 2009. Konkurranseloven foreslås innført i sin helhet med unntak av bestemmelser som regulerer forholdet til EØS-avtalen, ettersom avtalen ikke gjelder for øygruppen. Høringsfrist er 25. september 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2008