Høring - utkast til forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter energiloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.02.2009

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

 

Høring - utkast til forskrift om krav til kompetanse hos konsesjonær etter           energiloven
Vedlagt sendes på høring utkast til forskrift om krav til kompetanse mv hos konsesjonær etter energiloven.
Utkastet er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat.
Departementet skal foreta en egen gjennomgang av grunnlag, behov og rammer for en regulering av kompetanse hos konsesjonær sett i sammenheng med de krav som skal stilles ved bortsettelse av driftsoppgaver. Utkastet og høringsuttalelsene vil danne utgangspunktet for dette reguleringsarbeidet i departementet.

Departementet ber om merknader innen 6. februar 2009.


Etter fullmakt


P. H. Høisveen
ekspedisjonssjef
                                                                  Trond Ulven Ingvaldsen
                                                                  underdirektør
 

Høringsinstanser

Samtlige departement

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Den Norske Advokatforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
EL og IT Forbundet
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Energiveteranene
Foreningen for norsk småkraftverk
Forum for strategisk nettutvikling (FSN)
Industri Energi
KS Bedrift
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
NTNU
Nordisk Institutt for Sjørett
Norsk Industri
Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samarbeidande Kraftfylke Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget
Småkraftforeningen
Statskog SF

Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening