Høring - Utkast til forskrift om krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet

Krisesenterlovens formål er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I tråd med krisesenterlovens § 2, "Krav til krisesentertilbodet", kan departementet gi ut forskrift med krav om fysisk sikring av lokale. Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette ut forslag om forskrift med krav til fysisk sikring av lokale i krisesentertilbudet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2016