Høring - utkast til forskrift om samisk menighet i sørsamisk område

Nidaros bispedømme har fremmet forslag for departementet om å opprette et forsøk med etablering av en samisk menighet i sørsamisk språkområde i en prøveperiode på fire år. Departementet har utarbeidet et utkast til forskrift og ber nå om synspunkter på forslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Saken er ferdigbehandlet. Forskrift om samisk menighet i sørsamisk språkområde ble fastsatt 11. desember 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009.

Lenke til forskriften på nettsiden til Lovdata