Høring - utkast til forskrift om samtrafikkevne i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Samferdselsdepartementet sendte 15. oktober 2009 på høring utkast til forskrift om samtrafikkevne i jernbanesystemet, med høringsfrist 15. januar 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010