Høring - utkast til forskrift om samtrafikkevne i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Samferdselsdepartementet sendte 15. oktober 2009 på høring utkast til forskrift om samtrafikkevne i jernbanesystemet, med høringsfrist 15. januar 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sendte 15. oktober 2009 på høring utkast til forskrift om samtrafikkevne i jernbanesystemet, med høringsfrist 15. januar 2010.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

ABB AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Baneservice AS
Borregaard
CargoLink AS
CargoNet AS
Connex Tog AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansdepartementet
Flytoget AS
Green Cargo AB
Harald Møller AS
Hector Rail AB
Helge R. Olsen & Sønn AS
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge
Malmtrafikk AS
Mantena AS
Mitrans AS Hamar
Narvik Havn KF
Norcem AS
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneklubb
Norsk lokomotivmannsforbund
Norske Skogindustrier ASA
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Nya Inlandståg AB
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Ofotbanen Drift AS
Oslo Havn KF
Peterson Rail AB
Railcare Tåg AB
SINTEF IKT
SJ AB Trafiksäkerhet
Smurfit Norpapp AS
Statens jernbanetilsyn
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Utenriksdepartementet
Valdresbanen AS