Høring - utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet sender med dette utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll på høring. Forskriften er utarbeidet med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 5.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2008