Høring - utkast til forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn. Høringsfristen er 18. november 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2015