Høring - utkast til lov om endring av jernbaneloven og jernbaneansvarsloven

Høring - utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2009

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sendte 16.10.2008 på høring utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven).

 

Utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven)

 

Disse er bedt om å avgi uttalelse:

Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Flytoget AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
HSH
Jernbaneverket
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Norges Handikapforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk lokomotivmannsforbund
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Ofotbanen AS
Ruter AS
Statens jernbanetilsyn
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Utenriksdepartementet

Til toppen