Høring - utkast til lov om endring av jernbaneloven og jernbaneansvarsloven

Høring - utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2009