Høring - Utkast til lov om endringer i jernbaneloven for å implementere lokomotivførerdirektivet

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til lov om endringer i jernbaneloven for å implementere lokomotivførerdirektivet. Høringsfristen er 2. januar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2009