Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til lov om endringer i jernbaneloven for å implementere lokomotivførerdirektivet

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til lov om endringer i jernbaneloven for å implementere lokomotivførerdirektivet. Høringsfristen er 2. januar 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2009

 

 

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 30. oktober 2008.

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Akademikerne 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Cargolink AS 
CargoNet AS 
Finansdepartementet 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Flytoget AS 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Green Cargo AB
Hector Rail AB
Helse- og omsorgsdepartementet 
Jernbaneverket 
Justis- og politidepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Landsorganisasjonen i Norge 
Malmtrafikk AS 
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon 
Norsk Jernbaneforbund 
Norsk Jernbaneklubb 
Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen 
Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen 
Norsk lokomotivmannsforbund 
NSB AS 
NSB Gjøvikbanen AS 
Nærings- og handelsdepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Ofotbanen AS 
Peterson Rail AB 
Railcare Tåg  AB 
Riksadvokaten 
SJ AB 
Statens jernbanetilsyn 
Transportbrukernes Fellesorganisasjon 
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Utenriksdepartementet 
Valdresbanen AS 
Veolia Transport Norge AS

Til toppen