Høring - utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.09.2011