Høring - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2011

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf).

Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Sjef Kystvakten

Til toppen