Høring - Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2011