Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Departementet sender med dette rapporten ”Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder” på høring .

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2015