Høring - "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett"

Medietilsynet har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en undersøkelse av individuelt abonnentvalg i kringkastingsnett og kabelnett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2009

Kultur- og kirkedepartementet bad i november 2007 Medietilsynet om å utrede mulighetene for individuelt abonnentvalg av enkeltkanaler i kringkastings- og kabelnett. Departementet sendte Medietilsynets rapport på høring 27. oktober 2008. Departementet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle vurdere kanalpakking og andre tiltak som kan sikre større valgfrihet og mangfold for tv-seerne. Arbeidsgruppen leverte sin rapport ”TV, mangfold og valgfrihet” 14. februar 2011. Rapporten er sendt på høring med høringsfrist 2. juni 2011. Saken er til behandling.