Høring - "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett"

Medietilsynet har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en undersøkelse av individuelt abonnentvalg i kringkastingsnett og kabelnett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2009

Kultur- og kirkedepartementet bad i november 2007 Medietilsynet om å utrede mulighetene for individuelt abonnentvalg av enkeltkanaler i kringkastings- og kabelnett. Departementet sendte Medietilsynets rapport på høring 27. oktober 2008. Departementet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle vurdere kanalpakking og andre tiltak som kan sikre større valgfrihet og mangfold for tv-seerne. Arbeidsgruppen leverte sin rapport ”TV, mangfold og valgfrihet” 14. februar 2011. Rapporten er sendt på høring med høringsfrist 2. juni 2011. Saken er til behandling.

Vår ref.: 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt

Medietilsynet har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en undersøkelse av individuelt abonnentvalg i kringkastingsnett og kabelnett.

Medietilsynets ”Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett” følger vedlagt. Rapporten er tilgjengelig på Medietilsynets hjemmesider: http://www.medietilsynet.no/Documents/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Utredning_abonnentvalg.pdf  

Kultur- og kirkedepartementet ber med dette om synspunkter på rapporten. Høringsfrist er 27. januar 2009. 

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Stian Fagernæs
seniorrådgiver

 

Vedlegg

Medietilsynets rapport ”Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett” er tilgjengelig på Medietilsynets hjemmesider: http://www.medietilsynet.no/Documents/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Utredning_abonnentvalg.pdf  

 Høringsinstanser:

Annonsørforeningen - ANFO

A-pressen

Barneombudet

Departementene

Edda Media AS

Elektro- og elektronikkbransjen

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

GET

GRAMO

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Moderen Times Group - MTG

Norges Markedsføringsforbund

Norkring

Norsk Aller AS

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

NORWACO

NRK

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 2 Digital AS

Radio Norge

RiksTV

Schibsted

Senter for medieøkonomi, BI

Telenor Broadcast AS

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

 

Til toppen