Høring - utredningsrapport om tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser (AFIS)

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet spørsmål rundt organiseringen av ordningen med tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser (AFIS). Rapporten er sendt på høring, med høringsfrist 21. mai 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2012

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet spørsmål rundt organiseringen av ordningen med tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser.