Høring - utredningsrapport om tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser (AFIS)

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet spørsmål rundt organiseringen av ordningen med tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser (AFIS). Rapporten er sendt på høring, med høringsfrist 21. mai 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2012

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet spørsmål rundt organiseringen av ordningen med tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser.

Vår ref.: 11/488- TKR

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet spørsmål rundt organiseringen av ordningen med tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser.

Vi ber om eventuelle synspunkter på rapporten innen 21. mai 2012.

Rapporten finnes på Samferdselsdepartementets hjemmeside.

Med hilsen


Tomm Alexander Øvre e.f.

Trond Kråkenes

Brevet som pdf

Avinor AS
NHO Luftfart
Stord lufthavn, Sørstokken
Skien lufthavn, Geiteryggen
Notodden lufthavn, Tuven
Moss lufthavn, Rygge
Sandefjord lufthavn, Torp
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Til toppen