Vurdering av behovet for å styrke flypassasjerenes beskyttelse ved konkurs i flyselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2009