Høring – delegasjon av myndighet til å ettergi sakskostnader i straffesaker og utkast til retningslinjer

Høring med forslag om delegasjon av myndighet til å ettergi sakskostnader i straffesaker til Statens innkrevingssentral og utkast til retningslinjer for behandling av anmodninger om ettergivelse av sakskostnader i straffesaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.01.2017