Høring – endring i ekomforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Høring – endring i ekomforskriften § 2-7 om internasjonal gjesting i mobilnett, ny § 6-6 om tilgang til toppnivådomenet .eu og § 8-7 om ENISA. Høringsfrist er 26. april 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.04.2013

Høring – endring i ekomforskriften § 2-7 om internasjonal gjesting i mobilnett, ny § 6-6 om tilgang til toppnivådomenet .eu og § 8-7 om ENISA.