Høring – endring i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre bestemmelsen om fritak fra eksamen eller prøve i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning. Forslaget åpner for at det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for enhver førskolelærerstudent som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2010

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre bestemmelsen om fritak fra eksamen eller prøve i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning. Forslaget åpner for at det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for enhver førskolelærerstudent som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.
(27.10.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. mars 2010 Forskrift om endring i forskrift til rammeplan om førskolelærerutdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata