Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker

Høring med forslag om at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) gis hjemmel til å kreve uttømmende og utvidet politiattest fra tolker som de benytter til oppdrag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2015