Høring – endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.)

Høring med forslag til enkelte endringer i passforskriften for å redusere faren for misbruk av pass.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2015