Høring – endringer i vergemålsloven mv. (taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger)

Høring med forslag til endringer i vergemålsloven, tvisteloven og straffeprosessloven. Høringsnotatet omhandler bevis som er omfattet av taushetsplikten for oppnevnte verger, unntak fra taushetsplikten for oppnevnte verger og vergemålsmyndigheten og brudd på taushetsplikten for oppnevnte verger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017