Høring – EU-kommisjonens forslag til Entry/Exit System (EES) og Registered Traveller Programme (RTP)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2013