Høring – EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.07.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 27.07.2012.