Høring- forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger og andre endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2013