Høring – Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om forskrift om farmakogenetiske undersøkelser. Farmakogenestiske undersøkelser foretas for å undersøke forventet respons hos pasienter på et gitt legemiddel. Bioteknologilovens krav om skriftlig samtykke, genetisk veiledning, godkjenning av virksomheten og rapportering vil i slike tilfelle ofte være overflødig. Bioteknologiloven åpner for at farmakogenetiske undersøkelser kan unntas fra disse kravene ved forskrift. Den foreslåtte forskriften regulerer disse unntakene nærmere.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2016