Høring – forslag om endring av vernetingsreglene for mortifikasjonssaker

Justisdepartementet sender i dag på høring et forslag om endring av vernetingsreglene for mortifikasjonssaker. Forslaget går ut på at alle slike saker skal reises for Brønnøy tingrett. Høringsfristen er 15. januar 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2008