Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet har sendt på høring forslag til endringer i opptaksforskriften. Endringsforslagene knytter seg blant annet til bestemmelser vedrørende generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Det foreslås også å ta inn et nytt kapittel i forskriften som gir en utfyllende definisjon av hva som anses som falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt av falske institusjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2009

Departementet har sendt på høring forslag til endringer i opptaksforskriften. Endringsforslagene knytter seg blant annet til bestemmelser vedrørende generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Det foreslås også å ta inn et nytt kapittel i forskriften som gir en utfyllende definisjon av hva som anses som falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt av falske institusjoner.
(24.06.2009)

_______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til endring i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet om forslag til endring i opptaksforskriften er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23. november 2009 Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-14-09 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.