Høring – forslag om endringer i forskrift til privatskoleloven

Departementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskriften til privatskoleloven. De foreslåtte endringene gjelder kriterier for tilskuddsordningen til private skoler for funksjonshemmede.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2010

Departementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskriften til privatskoleloven. De foreslåtte endringene gjelder kriterier for tilskuddsordningen til private skoler for funksjonshemmede.
(24.03.2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utkast til endringer i forskrift til privatskoleloven (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet (utkastet til forskriftsendringer) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 22.06.2010 nytt kapittel 9A Tilskot til skolar som driv særskild opplæring for funksjonshemma i forskrift til privatskoleloven. Kapitlet har bestemmelser om bruk av satsene for statlig tilskudd til elever ved private skoler for funksjonshemmede. Kapittel 9A trer i kraft 1. august 2010. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.