Høring – forslag om innføring av gebyr på notarialforretninger og for oppbevaring av testament i domstolene

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.04.2013