Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag om lov om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette et forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2009

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette et forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven på høring. Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten mulighet til gjenoppnevning. Departementet foreslår samtidig en overgangsbestemmelse som vil gjøre funksjonstiden på seks år gjeldende for nåværende innehaver av stillingen som Likestillings- og diskrimineringsombud.

Alle departementene
Akademikerne
Barneombudet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Husleietvistutvalget
Kommunenes Sentralforbund
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Markedsrådet
Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens råd for funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede
UNICEF-komiteen i Norge
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen